Logo
 
Garancija korisnicima !

Garantiramo korisnicima da će se investicija oglašavanja na stranici Adriatic-Home.com isplatiti najmanje 3 puta.
Drugim riječima, novac koji uložite u oglašavanje na Adriatic-Home.com vratit će vam se najmanje trostruko. 
Ova garancija odnosi se na prvih 12 mjeseci oglašavanja i teče od datuma uplate.

Ukoliko se u spomenutom periodu vaša investicija oglašavanja nije isplatila najmanje trostruko, 
obavijestite  Adriatic-Home.com i vaše članstvo će biti produženo šest mjeseci besplatno.

Ako korisnik ima više smještajnih jedinica, garancija se ne odnosi zasebno na svaku smještajnu jedinicu nego u cjelini prema objektu koji se oglašava.
 
Garancija se ne primjenjuje na oglase koji imaju manje od 8 fotografija u oglasu.
Garancija se ne primjenjuje na oglase koji nisu aktivni cijelu godinu.
Garancija se odnosi samo na privatne iznajmljivače.
 

GUST d.o.o.

 

NATRAG NA CJENIK